Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3295
Nhan đề: Kết quả can thiệp truyền thông bằng hình ảnh nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng vệ sinh răng miệng của một nhóm học sinh lớp 6 ở Hà Nội năm 2020
Tác giả: Hoàng, Hồng Xiêm
Người hướng dẫn: Trần, Thị Mỹ Hạnh
Từ khoá: truyền thông;hình ảnh
Năm xuất bản: 30/11/2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Y Hà Nội
Tóm tắt: Mục tiêu: nhận xét kết quả của can thiệp truyền thông bằng hình ảnh lên kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng VSRM của học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Đối tượng: Học sinh lớp 6 trường THCS Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: can thiệp cộng đồng không đối chứng. Kết quả: sau can thiệp điểm trung bình kiến thức tăng từ 7,01 lên 9,38, điểm trung bình thái độ tăng từ 6,99 lên 8,88, điểm trung bình thực hành tăng từ 5,00 lên 7,53. tỉ lệ viêm lợi giảm từ 78,29% xuống 55,81%, Tỉ lệ học sinh xếp loại OHI-S tốt tăng từ 41,09% lên 63,57%, trung bình chỉ số WTCI giảm từ 1,91 xuống 1,16 Kết luận: truyền thông bằng hình ảnh có hiệu quả làm tăng kiến thức, thái độ, thực hành và tình trạng VSRM của học sinh
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3295
Bộ sưu tập: Luận văn thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
luanvan.Xiem 27112021.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
13.14 MBMicrosoft Word XML
luanvan.Xiem 27112021.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
2.96 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.