Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2481
Nhan đề: Liên quan giữa diễn biến lâm sàng và chẩn đoán điện cơ ở bệnh nhân hội chứng Guillain - Barré được điều trị bằng thay huyết tương
Tác giả: Nguyễn, Chí Cường
Người hướng dẫn: Nguyễn, Công Tấn
Nguyễn, Văn Tuận
Từ khoá: Hồi phục vận động;Chẩn đoán điện Guillain - Barré;Thay huyết tương
Năm xuất bản: 11/2021
Nhà xuất bản: Trường đại học y Hà Nội
Tóm tắt: Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa hồi phục vận động với các chỉ số chẩn đoán điện cơ ở bệnh nhân mắc hội chứng Guillain - Barré điều trị bằng thay huyết tương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh trên 36 bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Guillain - Barré điều trị thay huyết tương, chẩn đoán điện trước và sau điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả và bàn luận: các chỉ số dẫn truyền vận động và cảm giác trên chẩn đoán điện trước và sau thay huyết tương chưa có sự khác biệt (p>0,05). Sau thay huyết tương các chỉ số điện cơ thay đổi chậm; tuy nhiên ở nhóm không thở máy, nhóm cải thiện cơ lực và nhóm hồi phục vận động các chỉ số điện cơ cải thiện tốt hơn.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2481
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
nguyen chi cuong - HSCC in nop.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
1.69 MBMicrosoft Word XML
nguyen chi cuong - HSCC in nop.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
2.04 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
PP Báo cáo luận văn CKII Nguyễn Chí Cường.pptx
  Tập tin giới hạn truy cập
2.93 MBMicrosoft Powerpoint XML


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.