Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2481
Title: Liên quan giữa diễn biến lâm sàng và chẩn đoán điện cơ ở bệnh nhân hội chứng Guillain - Barré được điều trị bằng thay huyết tương
Authors: Nguyễn, Chí Cường
Advisor: Nguyễn, Công Tấn
Nguyễn, Văn Tuận
Keywords: Hồi phục vận động;Chẩn đoán điện Guillain - Barré;Thay huyết tương
Issue Date: 11/2021
Publisher: Trường đại học y Hà Nội
Abstract: Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa hồi phục vận động với các chỉ số chẩn đoán điện cơ ở bệnh nhân mắc hội chứng Guillain - Barré điều trị bằng thay huyết tương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh trên 36 bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Guillain - Barré điều trị thay huyết tương, chẩn đoán điện trước và sau điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả và bàn luận: các chỉ số dẫn truyền vận động và cảm giác trên chẩn đoán điện trước và sau thay huyết tương chưa có sự khác biệt (p>0,05). Sau thay huyết tương các chỉ số điện cơ thay đổi chậm; tuy nhiên ở nhóm không thở máy, nhóm cải thiện cơ lực và nhóm hồi phục vận động các chỉ số điện cơ cải thiện tốt hơn.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2481
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen chi cuong - HSCC in nop.docx
  Restricted Access
1.69 MBMicrosoft Word XML
nguyen chi cuong - HSCC in nop.pdf
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PP Báo cáo luận văn CKII Nguyễn Chí Cường.pptx
  Restricted Access
2.93 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.