Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2481
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Công Tấn-
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Tuận-
dc.contributor.authorNguyễn, Chí Cường-
dc.date.accessioned2021-12-04T01:53:18Z-
dc.date.available2021-12-04T01:53:18Z-
dc.date.issued2021-11-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2481-
dc.description.abstractMục tiêu: Xác định mối liên quan giữa hồi phục vận động với các chỉ số chẩn đoán điện cơ ở bệnh nhân mắc hội chứng Guillain - Barré điều trị bằng thay huyết tương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh trên 36 bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Guillain - Barré điều trị thay huyết tương, chẩn đoán điện trước và sau điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả và bàn luận: các chỉ số dẫn truyền vận động và cảm giác trên chẩn đoán điện trước và sau thay huyết tương chưa có sự khác biệt (p>0,05). Sau thay huyết tương các chỉ số điện cơ thay đổi chậm; tuy nhiên ở nhóm không thở máy, nhóm cải thiện cơ lực và nhóm hồi phục vận động các chỉ số điện cơ cải thiện tốt hơn.vi_VN
dc.description.tableofcontentsĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Hội chứng Guillain – Barré 3 1.1.1. Dịch tễ học, nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh 3 1.1.2. Chẩn đoán 4 1.1.3. Điều trị và tiến triển của hội chứng Guillain – Barré 8 1.1.4. Lịch sử, tình hình nghiên cứu và ứng dụng thay huyết tương trong điều trị hội chứng Guillain-Barré 11 1.2. Thăm dò điện sinh lý trong hội chứng Guillain – Barré 14 1.2.1. Sơ lược giải phẫu sinh lý dây thần kinh ngoại vi 14 1.2.2. Điện sinh lý thần kinh, ý nghĩa các chỉ số chẩn đoán điện điện cơ 16 1.2.3. Đặc điểm chẩn đoán điện cơ của Hội chứng Guillain – Barré 19 1.3. Tình hình nghiên cứu về chẩn đoán điện của hội chứng Guillain – Barré 20 CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1. Đối tượng nghiên cứu 24 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 24 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: 25 2.2. Thời gian và địa điểm: 25 2.3. Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 25 2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu và chọn mẫu 25 2.3.3. Quy trình nghiên cứu: 25 2.3.4. Tiêu chí và các biến nghiên cứu 26 2.3.5. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu 30 2.4. Phương pháp phân tích xử lý số liệu 34 2.5. Các sai số trong nghiên cứu có thể gặp 34 2.5.1. Các loại sai số: sai số hệ thống trong quá trình thu thập thông tin 34 2.5.2. Khống chế sai số: Chuẩn hóa bộ công cụ thu thập thông tin 34 2.6. Đạo đức nghiên cứu 34 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu 36 3.2. Diễn biến lâm sàng, chẩn đoán điện cơ 38 3.2.1. Diễn biến lâm sàng 38 3.2.2. Đặc điểm chẩn đoán điện cơ 41 3.3. Liên quan giữa diễn biến lâm sàng và chẩn đoán điện cơ 49 Chương 4. BÀN LUẬN 56 4.1. Đặc điểm chung 56 4.1.1. Đặc điểm về tuổi giới 56 4.1.2. Đặc điểm về phân loại thể bệnh 58 4.1.3. Đặc điểm về thông khí nhân tạo 60 4.2. Diễn biến lâm sàng và đặc điểm chẩn đoán điện cơ 60 4.2.1. Diễn biến lâm sàng 60 4.2.2. Đặc điểm chẩn đoán điện cơ 63 4.3 Liên quan giữa diễn biến lâm sàng và chẩn đoán điện 70 KẾT LUẬN 73 KHUYẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤCvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường đại học y Hà Nộivi_VN
dc.subjectHồi phục vận độngvi_VN
dc.subjectChẩn đoán điện Guillain - Barrévi_VN
dc.subjectThay huyết tươngvi_VN
dc.titleLiên quan giữa diễn biến lâm sàng và chẩn đoán điện cơ ở bệnh nhân hội chứng Guillain - Barré được điều trị bằng thay huyết tươngvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen chi cuong - HSCC in nop.docx
  Restricted Access
1.69 MBMicrosoft Word XML
nguyen chi cuong - HSCC in nop.pdf
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PP Báo cáo luận văn CKII Nguyễn Chí Cường.pptx
  Restricted Access
2.93 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.