Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5256
Nhan đề: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BIẾN CHỨNG NHIỄM TOAN CETON TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN
Tác giả: Lê Thị, Giang
Người hướng dẫn: Nguyễn Anh, Tuấn
Từ khoá: Hồi sức cấp cứu;CK62723101
Năm xuất bản: 10/6/2024
Tóm tắt: TÓM TẮT: Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường biến chứng nhiễm toan ceton tại bệnh viện nội tiết Nghệ An. Đối tượng và phương pháp: 43 bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng nhiễm toan ceton được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Nội tiết nghệ An với thời gian từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Triệu chứng gặp nhiều nhất là mất nước 100%, khát nhiều, tiểu nhiều: 93,02%, thở kiểu Kussmal 79,06%, và 48,83% có hơi thở mùi ceton, có 4,65% bệnh nhân hôn mê sâu, pH máu trung bình là 7,11±0,08, Glucose máu trung bình là: 32,42 ± 3,4 mmol/l, tỷ lệ bệnh nhân suy thận cấp là 32,55%. Về hiệu quả điều trị: Glcuose, pH, HCO3- thay đổi theo chiều hướng tốt và sau 24h dần ổn định, 100% bệnh nhân hết suy thận chức năng, Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian dùng insulin tĩnh mạch, số lượng dịch truyền cũng như thời gian thoát toan giữa nhóm bệnh nhân có mức độ toan nhẹ, trung bình với nhóm mức độ nặng Tuy nhiên không có sựu khác biệt về liều insulin giữa các nhóm. Trong quá trình điều trị gặp 6,97% bệnh nhân có hạgluccose máu, tỷ lệ bệnh nhân hạ kali là 9,3%. Không có bệnh nhân tử vong. Kết luận: Triệu chứng thường gặp của bệnh nhân đái tháo đường biến chứng nhiễm toan ceton là mất nước, rối loạn nhịp thở. Điều trị đúng phác đồ các triệu chứng tiến triển tốt. có mối liên quan giữa mức độ nặng với thời gian dùng insulin đường tĩnh mạch, số lượng dịch truyền, thời gian thoát toan.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5256
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2024 CK2 Le Thi Giang.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
2.61 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
2024 CK2 Le Thi Giang.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
917.27 kBMicrosoft Word XML


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.