Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5256
Title: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BIẾN CHỨNG NHIỄM TOAN CETON TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN
Authors: Lê Thị, Giang
Advisor: Nguyễn Anh, Tuấn
Keywords: Hồi sức cấp cứu;CK62723101
Issue Date: 10/6/2024
Abstract: TÓM TẮT: Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường biến chứng nhiễm toan ceton tại bệnh viện nội tiết Nghệ An. Đối tượng và phương pháp: 43 bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng nhiễm toan ceton được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Nội tiết nghệ An với thời gian từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Kết quả: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Triệu chứng gặp nhiều nhất là mất nước 100%, khát nhiều, tiểu nhiều: 93,02%, thở kiểu Kussmal 79,06%, và 48,83% có hơi thở mùi ceton, có 4,65% bệnh nhân hôn mê sâu, pH máu trung bình là 7,11±0,08, Glucose máu trung bình là: 32,42 ± 3,4 mmol/l, tỷ lệ bệnh nhân suy thận cấp là 32,55%. Về hiệu quả điều trị: Glcuose, pH, HCO3- thay đổi theo chiều hướng tốt và sau 24h dần ổn định, 100% bệnh nhân hết suy thận chức năng, Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian dùng insulin tĩnh mạch, số lượng dịch truyền cũng như thời gian thoát toan giữa nhóm bệnh nhân có mức độ toan nhẹ, trung bình với nhóm mức độ nặng Tuy nhiên không có sựu khác biệt về liều insulin giữa các nhóm. Trong quá trình điều trị gặp 6,97% bệnh nhân có hạgluccose máu, tỷ lệ bệnh nhân hạ kali là 9,3%. Không có bệnh nhân tử vong. Kết luận: Triệu chứng thường gặp của bệnh nhân đái tháo đường biến chứng nhiễm toan ceton là mất nước, rối loạn nhịp thở. Điều trị đúng phác đồ các triệu chứng tiến triển tốt. có mối liên quan giữa mức độ nặng với thời gian dùng insulin đường tĩnh mạch, số lượng dịch truyền, thời gian thoát toan.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5256
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2024 CK2 Le Thi Giang.pdf
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2024 CK2 Le Thi Giang.docx
  Restricted Access
917.27 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.