Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3695
Title: Các ứng phó với stress trong học tập ở sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Thăng Long, thành phố Hà Nội, năm học 2021 - 2022
Authors: Đặng, Thị Hải
Advisor: Trần, Quỳnh Anh
Keywords: ứng phó;stress;sinh viên
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu: 1, Mô tả cách ứng phó với stress trong học tập của sinh viên khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Thăng Long, thành phố Hà Nội năm học 2021- 2022 2, Phân tích một số yếu tố liên quan đến cách ứng phó với stress trong học tập của sinh viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Thăng Long, thành phố Hà Nội năm học 2021- 2022 Đối tượng: Sinh viên Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học Thăng Long, năm học 2021 – 2022 Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang Kết quả chính: Các sinh viên chủ yếu sử dụng các chiến lược thuộc nhóm “Tiếp cận”, tuy nhiên vẫn có không ít sinh viên chọn cách ứng phó thuộc nhóm “Né tránh”. “Hỗ trợ xã hội” là nhóm được sử dụng ít nhất. Cần có các biện pháp hỗ trợ để các em sinh viên có thể từng bướ chuyển đổi từ áp dụng“Né tránh” sang “Hỗ trợ xã hội” và “Tiếp cận”.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3695
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CH YTCC 29_02200854.docx
  Restricted Access
448.68 kBMicrosoft Word XML
CHYTCC2022_02200854.pdf
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.