Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3646
Nhan đề: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP NỘI SOI TÁN SỎI ĐIỆN THỦY LỰC TRONG MỔ ĐIỀU TRỊ SỎI MẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ HÙNG, MẠNH
Người hướng dẫn: PGS.TS. TRẦN BẢO, LONG
Từ khoá: DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân CT : Chụp cắt lớp vi tính (Computer Tomography Scanner) ĐMCNG : Đường mật chính ngoài gan ERCP : Chụp mật tụy qua nội soi dạ dày tá tràng GCOM : Giun chui ống mật MRI : Chụp cộng h¬ưởng từ (Magnetic Resonnance Imaging) NSMTND : Nội soi mật tụy ng¬ược dòng OMC : Ống mật chủ OTM : Ống túi mật PTNS : Phẫu thuật nội soi E.S : Lấy sỏi có cắt cơ vòng Oddi (endoscopic sphincterotomy)
Năm xuất bản: 16/12/2021
Tóm tắt: Vì vậy đề tài: “Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp nội soi tán sỏi điện thủy lực trong mổ điều trị sỏi mật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện nhằm: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương trong mổ sỏi đường mật kết hợp nội soi tán sỏi điện thủy lực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật và điều trị các bệnh nhân trên.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3646
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2021CKIILehungmanh.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx5.43 MBMicrosoft Word XML
2021CKIIlehungmanh.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.67 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
2021CKIILehungMAnh.pptx
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file Powerpoint3.94 MBMicrosoft Powerpoint XML


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.