Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3646
Title: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP NỘI SOI TÁN SỎI ĐIỆN THỦY LỰC TRONG MỔ ĐIỀU TRỊ SỎI MẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Authors: LÊ HÙNG, MẠNH
Advisor: PGS.TS. TRẦN BẢO, LONG
Keywords: DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân CT : Chụp cắt lớp vi tính (Computer Tomography Scanner) ĐMCNG : Đường mật chính ngoài gan ERCP : Chụp mật tụy qua nội soi dạ dày tá tràng GCOM : Giun chui ống mật MRI : Chụp cộng h¬ưởng từ (Magnetic Resonnance Imaging) NSMTND : Nội soi mật tụy ng¬ược dòng OMC : Ống mật chủ OTM : Ống túi mật PTNS : Phẫu thuật nội soi E.S : Lấy sỏi có cắt cơ vòng Oddi (endoscopic sphincterotomy)
Issue Date: 16/12/2021
Abstract: Vì vậy đề tài: “Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp nội soi tán sỏi điện thủy lực trong mổ điều trị sỏi mật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện nhằm: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương trong mổ sỏi đường mật kết hợp nội soi tán sỏi điện thủy lực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật và điều trị các bệnh nhân trên.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3646
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CKIILehungmanh.docx
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx5.43 MBMicrosoft Word XML
2021CKIIlehungmanh.pdf
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2021CKIILehungMAnh.pptx
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file Powerpoint3.94 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.