Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3646
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. TRẦN BẢO, LONG-
dc.contributor.authorLÊ HÙNG, MẠNH-
dc.date.accessioned2022-03-22T09:39:05Z-
dc.date.available2022-03-22T09:39:05Z-
dc.date.issued2021-12-16-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3646-
dc.description.abstractVì vậy đề tài: “Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp nội soi tán sỏi điện thủy lực trong mổ điều trị sỏi mật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện nhằm: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương trong mổ sỏi đường mật kết hợp nội soi tán sỏi điện thủy lực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật và điều trị các bệnh nhân trên.vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. MỘT SỐ NÉT VỀ GIẢI PHẪU ĐƯỜNG MẬT VÀ SINH LÝ BÀI TIẾT MẬT VÀ CƠ CHẾ TẠO SỎI 3 1.1.1. Giải phẫu đường mật 3 1.1.2. Hình thái của đường mật khi nội soi 6 1.1.3. Đặc điểm sinh lý bài tiết mật 7 1.2. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH SỎI MẬT 7 1.2.1. Sự hình thành sỏi cholesterol. 7 1.2.2. Sự hình thành sỏi bilirubinate 8 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tạo sỏi 9 1.3. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA ĐƯỜNG MẬT, GAN VÀ CÁC TẠNG LÂN CẬN TRONG BỆNH LÝ SỎI MẬT. 10 1.3.1. Tắc mật cấp 10 1.3.2. Tắc mật mạn 11 1.3.3. Viêm tụy do sỏi mật 11 1.4. CHẨN ĐOÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT 12 1.4.1. Lâm sàng. 12 1.4.2. Cận lâm sàng 13 1.4.3. Chẩn đoán viêm đường mật cấp tính và mức độ nặng 20 1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ LẤY SỎI ĐƯỜNG MẬT. 21 1.5.1. Vài nét về phẫu thuật lấy sỏi đường mật 21 1.5.2. Mổ mở lấy sỏi đường mật có hoặc không kèm theo dẫn lưu Kehr 23 1.5.3. Điều trị sỏi đường mật qua phẫu thuật nội soi ổ bụng 24 1.5.4. Các phương pháp khác 25 1.6. NỘI SOI ĐƯỜNG MẬT VÀ TÁN SỎI ĐIỆN THỦY LỰC 27 1.6.1 Nội soi đường mật ống mềm 27 1.6.2. Tán sỏi điện thủy lực 29 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 33 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 33 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 33 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Phương tiện và dụng cụ 34 2.2.2.Các bước tiến hành 38 2.2.3. Theo dõi và xử trí tai biến. 40 2.3. CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU. 40 2.3.1. Đặc điểm bệnh nhân 40 2.3.2. Đặc điểm lâm sàng 40 2.3.3. Đặc điểm cận lâm sàng 41 2.3.4. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh 41 2.3.5. Hoàn cảnh lấy sỏi 42 2.3.6. Phương pháp phẫu thuật 42 2.3.7. Kết quả lấy sỏi 43 2.3.8. Chăm sóc sau can thiệp lấy sỏi. 43 2.3.9. Biến chứng và xử trí 43 2.3.10. Thời gian nằm viện sau lấy sỏi 43 2.3.11. Đánh giá sót sỏi 43 2.3.12. Đánh giá kết quả sớm 44 2.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU 44 2.5. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 44 CHƯƠNG 3:KẾT QUẢ 45 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG 45 3.1.1. Tuổi 45 3.1.2. Giới tính 46 3.1.3. Nghề nghiệp 46 3.2. TIỀN SỬ MỔ, BỆNH PHỐI HỢP 47 3.2.1.Tiền sử mổ cũ 47 3.2.2. Bệnh phối hợp 47 3.3. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 47 3.4. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG 48 3.4.1. Đặc điểm xét nghiệm huyết học 48 3.4.2. Đặc điểm siêu âm 49 3.4.3. Đặc điểm CT. 51 3.4.4. Sỏi túi mật trên siêu âm và CT 53 3.4.5. Nhiễm khuẩn đường mật theo Tokyo 2013/2018 53 3.5. KẾT QUẢ 54 3.5.1. Hoàn cảnh phẫu thuật. 54 3.5.2. Đánh giá trong phẫu thuật 55 3.5.3. Kỹ thuật mổ 56 3.5.4. Dùng thuốc giảm đau Paracetamol 1g sau lấy sỏi 2,6 ± 0,6 59 3.5.5. Thời gian điều trị sau phẫu thuật 59 3.5.6.Tai biến, biến chứng và tử vong 59 3.5.7. Vấn đề sót sỏi 60 3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM 61 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 62 4.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG,CẬN LÂM SÀNG SỎI ĐƯỜNG MẬT. 62 4.1.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân 62 4.1.2. Tiền sử, bệnh phối hợp. 63 4.1.3. Đặc điểm lâm sàng. 64 4.1.4. Đặc điểm cận lâm sàng. 65 4.1.5. Chẩn đoán nhiễm khuẩn đường mật theo Tokyo 2018. 68 4.2. PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT 69 4.2.1. Hoàn cảnh lấy sỏi. 69 4.2.2. Đặc điểm tổn thương trong mổ. 69 4.2.3.Vấn đề cắt túi mật. 71 4.2.4. Kỹ thuật mở OMC. 71 4.2.5. Phương pháp lấy sỏi. 72 4.2.6. Thời gian can thiệp lấy sỏi. 73 4.2.7. Đặt dẫn lưu Kehr. 73 4.2.8. Đặt dẫn lưu dưới gan. 74 4.2.9. Tình trạng đau sau lấy sỏi. 75 4.2.10. Thời gian nằm viện sau lấy sỏi. 75 4.2.11. Các biến chứng, tử vong. 76 4.2.12. Vấn đề sót sỏi. 76 4.3. KẾT QUẢ SỚM 77vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân CT : Chụp cắt lớp vi tính (Computer Tomography Scanner) ĐMCNG : Đường mật chính ngoài gan ERCP : Chụp mật tụy qua nội soi dạ dày tá tràng GCOM : Giun chui ống mật MRI : Chụp cộng h¬ưởng từ (Magnetic Resonnance Imaging) NSMTND : Nội soi mật tụy ng¬ược dòng OMC : Ống mật chủ OTM : Ống túi mật PTNS : Phẫu thuật nội soi E.S : Lấy sỏi có cắt cơ vòng Oddi (endoscopic sphincterotomy)vi_VN
dc.titleĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP NỘI SOI TÁN SỎI ĐIỆN THỦY LỰC TRONG MỔ ĐIỀU TRỊ SỎI MẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓAvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CKIILehungmanh.docx
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx5.43 MBMicrosoft Word XML
2021CKIIlehungmanh.pdf
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2021CKIILehungMAnh.pptx
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file Powerpoint3.94 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.