Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3643
Nhan đề: Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn Huy, Văn
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quốc, Tuấn
Từ khoá: ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
Năm xuất bản: 2021
Tóm tắt: Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, là một huyện miền núi khoa khăn của tỉnh Thanh Hóa, trước đây CNTC vẫn điều trị bằng phẫu thuật mở bụng và phẫu thuật nội soi được bước đầu ứng dụng trong điều trị CNTC từ tháng 9 năm 2016, với mục đích phát triển mạnh hơn nữa kỹ thuật này nhằm nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi để đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe và nhu cầu người bệnh được áp dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại ở địa bàn huyện miền núi cao và các vùng lân cận nước bạn Lào nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3643
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2021CK2nguyenhuyVan.doc
  Tập tin giới hạn truy cập
4.58 MBMicrosoft Word
2021CK2nguyenhuyVan.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.