Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3643
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS. TS. Nguyễn Quốc, Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn Huy, Văn-
dc.date.accessioned2022-03-22T04:56:23Z-
dc.date.available2022-03-22T04:56:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3643-
dc.description.abstractTại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, là một huyện miền núi khoa khăn của tỉnh Thanh Hóa, trước đây CNTC vẫn điều trị bằng phẫu thuật mở bụng và phẫu thuật nội soi được bước đầu ứng dụng trong điều trị CNTC từ tháng 9 năm 2016, với mục đích phát triển mạnh hơn nữa kỹ thuật này nhằm nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi để đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe và nhu cầu người bệnh được áp dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại ở địa bàn huyện miền núi cao và các vùng lân cận nước bạn Lào nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC Chữ viết tắt Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các hình ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Chửa ngoài tử cung 3 1.1.1. Định nghĩa chửa ngoài tử cung 3 1.1.2. Lịch sử nghiên cứu điều trị CNTC 4 1.1.3. Giải phẫu và sinh lý VTC 4 1.1.4. Nguyên nhân chửa ngoài tử cung 5 1.1.5. Giải phẫu bệnh 7 1.2. Triệu chứng lâm sàng của chửa ngoài tử cung chưa vỡ 9 1.2.1. Triệu chứng cơ năng 9 1.2.2. Triệu chứng thực thể 9 1.3. Xét nghiệm thử thai hCG nước tiểu và βhCG máu trong chẩn đoán chửa ngoài tử cung 10 1.4. Siêu âm trong chẩn đoán chửa ngoài tử cung 11 1.4.1. Áp dụng siêu âm trong chẩn đoán chửa ngoài tử cung 11 1.4.2. Mối liên quan giữa βhCG huyết thanh và siêu âm 13 1.5. Nạo niêm mạc 14 1.6. Chọc dò túi cùng Douglas 14 1.7. Soi ổ bụng trong chẩn đoán chửa ngoài tử cung 15 1.8. Hình ảnh giải phẫu bệnh chửa ngoài tử cung 16 1.9. Điều trị chửa ngoài tử cung 17 1.9.1. Điều trị ngoại khoa 17 1.9.2. Điều trị nội khoa 22 1.10. Các nghiên cứu về chửa ngoài tử cung 23 1.10.1. Nghiên cứu điều trị CNTC trên thế giới 23 1.10.2. Nghiên cứu điều trị CNTC tại Việt Nam 23 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1. Tiêu chẩn lựa chọn 26 2.1.2. Tiêu chẩn loại trừ 26 2.2. Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 27 2.2.2. Chọn mẫu nghiên cứu 27 2.2.3. Biến số nghiên cứu 27 2.2.4. Phương tiện nghiên cứu 29 2.2.5. Các bước tiến hành nghiên cứu 30 2.2.6. Kỹ thuật tiến hành PTNS chửa ngoài tử cung 32 2.3. Xử lý số liệu 33 2.4. Vấn đề đạo đước trong nghiên cứu 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 34 3.1.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu 34 3.1.2. Nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu 35 3.1.3. Đặc điểm số lần sinh con 35 3.1.4. Phân bố theo tiền sử sản khoa và phụ khoa có liên quan 36 3.2. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 36 3.2.1. Triệu chứng toàn trạng 36 3.2.2. Triệu chứng cơ năng 37 3.2.3. Số triệu chứng cơ năng xuất hiện 38 3.2.4. Triệu chứng thực thể 38 3.2.5. Đặc điểm cận lâm sàng 38 3.3. Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thai ngoài tử cung 41 3.3.1. Lượng máu trong ổ bụng khi phẫu thuật 41 3.3.2. Truyền máu trước, trong hoặc sau mổ 41 3.3.3. Vị trí khối thai trong phẫu thuật 42 3.3.4. Tình trạng khối chửa qua soi ổ bụng 43 3.3.5. Phương pháp phẫu thuật 43 3.3.6. Tai biến và biến chứng trong và sau phẫu thuật 44 3.3.7. Thời gian phẫu thuật nội soi 44 3.3.8. Thời gian sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật nội soi 45 3.3.9. Thời gian trung tiện sau phẫu thuật 46 3.3.10. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật 46 3.3.11. Tỷ lệ phẫu thuật nội soi thành công 47 Chương 4: BÀN LUẬN 48 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 48 4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 52 4.2.1. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 52 4.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 55 4.3. Kết quả điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi. 58 KẾT LUẬN 68 KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤCvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOIvi_VN
dc.titleNghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóavi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CK2nguyenhuyVan.doc
  Restricted Access
4.58 MBMicrosoft Word
2021CK2nguyenhuyVan.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.