Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3643
Title: Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn Huy, Văn
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Quốc, Tuấn
Keywords: ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
Issue Date: 2021
Abstract: Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, là một huyện miền núi khoa khăn của tỉnh Thanh Hóa, trước đây CNTC vẫn điều trị bằng phẫu thuật mở bụng và phẫu thuật nội soi được bước đầu ứng dụng trong điều trị CNTC từ tháng 9 năm 2016, với mục đích phát triển mạnh hơn nữa kỹ thuật này nhằm nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi để đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe và nhu cầu người bệnh được áp dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại ở địa bàn huyện miền núi cao và các vùng lân cận nước bạn Lào nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3643
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CK2nguyenhuyVan.doc
  Restricted Access
4.58 MBMicrosoft Word
2021CK2nguyenhuyVan.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.