Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3642
Nhan đề: NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI THEO PHÂN LOẠI CỦA ROBSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỘC, THANH HÓA TRONG 2 NĂM 2019 – 2020
Tác giả: LÊ ĐỨC, QUÂN
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Huy Hiền, Hào
Từ khoá: DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AĐ AH BV BVPSTW CCCT MLT OVN OVS RDS TC CTC TSG TSM TSSKNN VMC XH WHO Âm đạo Âm hộ Bệnh viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơn co cường tính Mổ lấy thai Ối vỡ non Ối vỡ sớm Respiratory Distress Syndrome - Hội chứng suy hô hấp cấp Tử cung Cổ tử cung Tiền sản giật Tầng sinh môn Tiền sử sản khoa nặng nề Vết mổ cũ Xã hội World Health Organization - Tổ chức Y tế thế giới
Năm xuất bản: 12/2/2022
Tóm tắt: chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai theo phân loại của Robson tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa trong 2 năm 2019 - 2020” nhằm hai mục tiêu: 1. Nhận xét chỉ định mổ lấy thai theo phân loại của Robson tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc trong 2 năm 2019 - 2020. 2. Nhận xét kết quả mổ lấy thai của sản phụ sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc trong 2 năm 2019 - 2020.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3642
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2021CKIIleducquan.doc
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx2.97 MBMicrosoft Word
2021CKIIleducquan.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.82 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
2021CKIIleducquan.pptx
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file Powerpoint2.07 MBMicrosoft Powerpoint XML


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.