Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3642
Title: NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI THEO PHÂN LOẠI CỦA ROBSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỘC, THANH HÓA TRONG 2 NĂM 2019 – 2020
Authors: LÊ ĐỨC, QUÂN
Advisor: PGS.TS. Phạm Huy Hiền, Hào
Keywords: DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AĐ AH BV BVPSTW CCCT MLT OVN OVS RDS TC CTC TSG TSM TSSKNN VMC XH WHO Âm đạo Âm hộ Bệnh viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơn co cường tính Mổ lấy thai Ối vỡ non Ối vỡ sớm Respiratory Distress Syndrome - Hội chứng suy hô hấp cấp Tử cung Cổ tử cung Tiền sản giật Tầng sinh môn Tiền sử sản khoa nặng nề Vết mổ cũ Xã hội World Health Organization - Tổ chức Y tế thế giới
Issue Date: 12/2/2022
Abstract: chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai theo phân loại của Robson tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa trong 2 năm 2019 - 2020” nhằm hai mục tiêu: 1. Nhận xét chỉ định mổ lấy thai theo phân loại của Robson tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc trong 2 năm 2019 - 2020. 2. Nhận xét kết quả mổ lấy thai của sản phụ sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc trong 2 năm 2019 - 2020.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3642
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CKIIleducquan.doc
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx2.97 MBMicrosoft Word
2021CKIIleducquan.pdf
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.82 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2021CKIIleducquan.pptx
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file Powerpoint2.07 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.