Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3642
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Phạm Huy Hiền, Hào-
dc.contributor.authorLÊ ĐỨC, QUÂN-
dc.date.accessioned2022-03-22T04:55:55Z-
dc.date.available2022-03-22T04:55:55Z-
dc.date.issued2022-02-12-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3642-
dc.description.abstractchúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai theo phân loại của Robson tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa trong 2 năm 2019 - 2020” nhằm hai mục tiêu: 1. Nhận xét chỉ định mổ lấy thai theo phân loại của Robson tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc trong 2 năm 2019 - 2020. 2. Nhận xét kết quả mổ lấy thai của sản phụ sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc trong 2 năm 2019 - 2020.vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH ix ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1. TỔNG QUAN 3 1.1. Sự phát triển của thai 3 1.2. Giải phẫu tử cung khi chưa có thai 5 1.3. Thay đổi giải phẫu tử cung và sinh lý phụ nữ khi có thai 7 1.4. Các chỉ định mổ lấy thai 9 1.5. Kỹ thuật mổ lấy thai 14 1.6. Tai biến 16 1.7. Hệ thống phân loại 10 nhóm theo Robson 17 1.8. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước về mổ lấy thai 20 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1. Đối tượng nghiên cứu 23 2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 23 2.3. Phương pháp nghiên cứu 23 2.4. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu 25 2.5. Phương pháp xử lý số liệu 25 2.6. Sơ đồ nghiên cứu 26 2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 26 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 27 3.2 Nhận xét chỉ định MLT theo phân loại Robson 31 3.3 Nhận xét kết quả mổ lấy thai của sản phụ sinh con tại Bệnh viện đa khoa Vinh Lộc trong 2 năm 2019 – 2020 38 Chương 4. BÀN LUẬN 46 4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 46 4.2. Phân loại mổ lấy thai theo Robson 49 4.3. Nhận xét kết quả MLT của sản phụ sinh con tại BV đa khoa Vĩnh Lộc trong 2 năm 2019-2020 58 KẾT LUẬN 69 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1. MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TỪ BỆNH ÁN DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Hệ thống phân loại 10 nhóm của Robson 19 Bảng 3.1. Tỷ lệ sản phụ theo nhóm tuổi 27 Bảng 3.2. Đặc điểm của thai 28 Bảng 3.3. Tuổi thai của sản phụ MLT 29 Bảng 3.4. Phương pháp vô cảm 29 Bảng 3.5. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu 30 Bảng 3.6. Phân loại chỉ định MLT 31 Bảng 3.7. Tỷ lệ các nhóm theo 10 nhóm MLT 32 Bảng 3.8. Lý do mổ của nhóm 1 và nhóm 2 34 Bảng 3.9. Phân loại các trường hợp đẻ khó trong nhóm 1 và nhóm 2 35 Bảng 3.10. Lý do mổ của nhóm 3 36 Bảng 3.11. Phân loại tuổi thai trong nhóm 6 và nhóm 7 37 Bảng 3.12. Tuổi thai nhóm 8 37 Bảng 3.13. Lý do MLT trong nhóm 10 38 Bảng 3.14. Cácnhóm nguyên nhân chỉ định mổ lấy thai chủ động 39 Bảng 3.15. Nguyên nhân do mẹ 40 Bảng 3.16. Nguyên nhân do bệnh lí mẹ 40 Bảng 3.17. Nguyên nhân do thai 41 Bảng 3.18: Các nguyên nhân MLT trong quá trình chuyển dạ 41 Bảng 3.19. Biến chứng sau MLT với sản phụ 42 Bảng 1.20. Chuyển tuyến sau MLT do tai biến 43 Bảng 1.21. Thời gian nằm viện sau MLT 43 Bảng 3.22. Trọng lượng trẻ sơ sinh của sản phụ MLT và tuổi thai 44 Bảng 3.23. Biến chứng MLT ở trẻ sơ sinh 45 Bảng 1.24. Chuyển tuyến của trẻ sơ sinh 45 Bảng 4.1. So sánh đặc điểm nhóm 5 tại BV đa khoa Vĩnh Lộc với một số nghiên cứu khác 51 Bảng 4.2. So sánh đặc điểm nhóm 3 tại BV đa khoa Vĩnh Lộc với một số nghiên cứu khác 55 Bảng 4.3. So sánh đặc điểm nhóm 1 tại BV đa khoa Vĩnh Lộc với một số nghiên cứu khác 56 Bảng 4.4. Tỷ lệ MLT lại (vết mổ cũ) theo một số tác giả 59 Bảng 4.5. Tỷ lệ MLT vì ngôi mông theo các tác giả 63vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AĐ AH BV BVPSTW CCCT MLT OVN OVS RDS TC CTC TSG TSM TSSKNN VMC XH WHO Âm đạo Âm hộ Bệnh viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơn co cường tính Mổ lấy thai Ối vỡ non Ối vỡ sớm Respiratory Distress Syndrome - Hội chứng suy hô hấp cấp Tử cung Cổ tử cung Tiền sản giật Tầng sinh môn Tiền sử sản khoa nặng nề Vết mổ cũ Xã hội World Health Organization - Tổ chức Y tế thế giớivi_VN
dc.titleNGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI THEO PHÂN LOẠI CỦA ROBSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH LỘC, THANH HÓA TRONG 2 NĂM 2019 – 2020vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CKIIleducquan.doc
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx2.97 MBMicrosoft Word
2021CKIIleducquan.pdf
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.82 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2021CKIIleducquan.pptx
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file Powerpoint2.07 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.