Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/646
Nhan đề: KẾT QUẢ BẢO QUẢN LẠNH MẪU TINH DỊCH BÌNH THƯỜNG VÀ THIỂU TINH NẶNG KHI SỬ DỤNG MÁY NICOOL LM1O VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG TINH VIÊN
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/646
Bộ sưu tập: Luận văn thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
nguyễn thị hằng sau bv 1-11.2018.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
1.71 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.