Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2404
Title: Diễn biến nồng độ hs troponin T thời điểm 0-1h ở bệnh nhân đau ngực cấp đến cấp cứu
Authors: Nguyễn Trọng, Khoa
Advisor: Hoàng Bùi, Hải
Keywords: Đau ngực;hs troponin T;Hội chứng vành cấp;Phác đồ 0-1h
Issue Date: 11/2021
Abstract: Đề tài đi tìm hiểu giá trị hs troponin T trong phân loại bệnh nhân đau ngực, mô tả diễn biến nồng độ hs troponin T thời điểm 0-1h ở bệnh nhân đau ngực cấp qua đó tìm hiểu giá trị chẩn đoán hội chứng vành cấp của hs troponin T thời điểm nhập viện và sau 1 giờ và biến đổi của hs troponin T thời điểm nhập viện và sau 1 giờ.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2404
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đề tài cao học BS Khoa.docx
  Restricted Access
1.55 MBMicrosoft Word XML
Đề tài cao học BS Khoa.pdf
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.