Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4632
Title: Nghiên cứu sự thay đổi và giá trị tiên lượng tử vong của D-dimer ở người bệnh COVID-19 trung bình và nặng điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới Trung Ương
Authors: Hồ, Thị Giang
Advisor: Tạ, Thị Diệu Ngân
Trần, Thị Kiều My
Keywords: D-dimer;tiên lượng tử vong;COVID-19 nặng;COVID-19 trung bình;Nhiệt đới trung ương;Sự thay đổi
Issue Date: 2023
Abstract: Nồng độ D-dimer tại ngày thứ 14 có khả năng tiên lượng tử vong tốt nhất so với thời điểm nhập viện và ngày thứ 3, 7 sau nhập viện. Vì vậy việc theo dõi D-dimer nhiều lần, có thể giúp các bác sỹ lâm sàng có thể tiên lượng bệnh nhân tốt hơn và có thái độ xử trí thích hợp hơn.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4632
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN NT46_HO THI GIANG.docx
  Restricted Access
1.86 MBMicrosoft Word XML
LUAN VAN NT46_HO THI GIANG (1).pdf
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.