Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4616
Title: Tình trạng rối loạn cương dương và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại bệnh viện Bạch Mai
Authors: Lê, Xuân Phúc
Advisor: Nguyễn, Quang
Lê, Thị Phượng
Keywords: Rối loạn cương dương;lọc máu chu kì
Issue Date: 15/12/2023
Abstract: Rối loạn cương dương (RLCD) được định nghĩa là không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng đủ để giao hợp. Tần suất RLCD ở bệnh nhân suy thận ước tính khoảng 50% đến 70%. Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát tình trạng rối loạn cương dương ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ (LMCK) và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 67 nam giới lọc máu ngoại trú tại Trung tâm Thận Tiết Niệu – Lọc máu Bệnh viện Bạch Mai tiến hành từ tháng 10/2022 đến hết tháng 10/2023. Kết quả: Tỉ lệ RLCD ở bệnh nhân lọc máu chu kì là 86.6 %. Tỉ lệ RLCD mức độ nhẹ, trung bình và nặng lần lượt là 46.3%, 29.9% và 10.4%. Độ tuổi trung bình là 43.4 ± 8.23, tỉ lệ RLCD ở nhóm bệnh nhân dưới 50 tuổi và nhóm từ 50 tuổi trở lên khác biệt không có ý nghĩa thống kê(p=0.098). Sự xuất hiện tình trạng RLCD ở nhóm có nồng độ tetosterone thấp và bình thường khác biệt có ý nghĩa thống kê(p=0.021). Phân tích tương quan cho thấy mối tương quan đồng biến giữa tổng điểm IIEF với nồng độ Testosterone máu và Albumin máu. Mặt khác, có mối tương quan nghịch biến giữa điểm IIEF và thời gian lọc máu chu kì.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4616
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV BSNT Lê Xuân Phúc 19.12.2023.docx
  Restricted Access
3.11 MBMicrosoft Word XML
LV BSNT Lê Xuân Phúc 19.12.2023.pdf
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.