Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4439
Nhan đề: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và diễn biến COVID -19 ở trẻ em tại Bệnh viện dã chiến số 8 Nghệ An
Tác giả: Trần, Thị Thúy Hà
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Từ khoá: COVID - 19, TRẺ EM, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, DIỄN BIẾN
Năm xuất bản: 31/7/2023
Tóm tắt: Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và Xquang của trẻ em mắc COVID- 19. Phương pháp: Nghiên cứu quan sát, tiến cứu được tiến hành ở 663 trẻ ≤ 16 tuổi có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8, tỉnh Nghệ An từ 25/10/2021 - 25/12/2021. Kết quả: 15,5% trẻ mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, 80,2% là thể nhẹ và 4,2% là thể trung bình. Trong số 560 trẻ có triệu chứng lâm sàng, phổ biến nhất là sốt (60,7%), sau đó là ho (40,5%), triệu chứng ở mũi (8,4%), nôn (6,8%) và tiêu chảy (8%). Khó thở và SpO2 ≤ 95%, có rales ở phổi gặp tỷ lệ thấp (≤ 5%). Giảm tổng số bạch cầu được báo cáo ở 67,1% số trường hợp và 1/3 số trẻ có tăng bạch cầu lympho. 74,5% có tăng D-Dimer với giá trị trung vị là 370,5 mmol/l, cao nhất là 123.69 mmol/l. Trong số 278 trẻ (41,9%) được đánh giá tổn thương phổi bằng Xquang ngực và siêu âm phổi, có 22,3% phát hiện thấy tổn thương kính mờ, 10,9 % có tổn thương dạng B-line và 2,9% có đông đặc phổi. Kết luận: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ mắc COVID-19 chủ yếu ở thể nhẹ và trung bình. Tuy nhiên cần theo dõi, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các triệu chứng để hạn chế nguy cơ diễn biến nặng.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4439
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV CK II - TRẦN THỊ THÚY HÀ - NHI - HÔ HẤP.doc
  Tập tin giới hạn truy cập
1.36 MBMicrosoft Word
LV CK II - TRẦN THỊ THÚY HÀ - NHI - HÔ HẤP.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.