Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4439
Title: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và diễn biến COVID -19 ở trẻ em tại Bệnh viện dã chiến số 8 Nghệ An
Authors: Trần, Thị Thúy Hà
Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Keywords: COVID - 19, TRẺ EM, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, DIỄN BIẾN
Issue Date: 31/7/2023
Abstract: Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và Xquang của trẻ em mắc COVID- 19. Phương pháp: Nghiên cứu quan sát, tiến cứu được tiến hành ở 663 trẻ ≤ 16 tuổi có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8, tỉnh Nghệ An từ 25/10/2021 - 25/12/2021. Kết quả: 15,5% trẻ mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, 80,2% là thể nhẹ và 4,2% là thể trung bình. Trong số 560 trẻ có triệu chứng lâm sàng, phổ biến nhất là sốt (60,7%), sau đó là ho (40,5%), triệu chứng ở mũi (8,4%), nôn (6,8%) và tiêu chảy (8%). Khó thở và SpO2 ≤ 95%, có rales ở phổi gặp tỷ lệ thấp (≤ 5%). Giảm tổng số bạch cầu được báo cáo ở 67,1% số trường hợp và 1/3 số trẻ có tăng bạch cầu lympho. 74,5% có tăng D-Dimer với giá trị trung vị là 370,5 mmol/l, cao nhất là 123.69 mmol/l. Trong số 278 trẻ (41,9%) được đánh giá tổn thương phổi bằng Xquang ngực và siêu âm phổi, có 22,3% phát hiện thấy tổn thương kính mờ, 10,9 % có tổn thương dạng B-line và 2,9% có đông đặc phổi. Kết luận: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ mắc COVID-19 chủ yếu ở thể nhẹ và trung bình. Tuy nhiên cần theo dõi, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các triệu chứng để hạn chế nguy cơ diễn biến nặng.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4439
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV CK II - TRẦN THỊ THÚY HÀ - NHI - HÔ HẤP.doc
  Restricted Access
1.36 MBMicrosoft Word
LV CK II - TRẦN THỊ THÚY HÀ - NHI - HÔ HẤP.pdf
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.