Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4089
Nhan đề: Kết quả phẫu thuật hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi trung ương
Tác giả: Hoàng Thanh Sơn
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Ước
Từ khoá: kết quả phẫu thuật;hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn quả phẫu thuật
Năm xuất bản: 11/2022
Tóm tắt: 1) Đánh giá kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật sửa toàn bộ hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi trung ương giai đoạn 2010 - 2020. 2) Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị phẫu thuật sửa toàn bộ hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2010 - 2020.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4089
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LUAN VĂN CK2 FINAL 24-11.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
2.67 MBMicrosoft Word XML
LUAN VĂN CK2 FINAL 24-11 PDF.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
2.57 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.