Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4089
Title: Kết quả phẫu thuật hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi trung ương
Authors: Hoàng Thanh Sơn
Advisor: Nguyễn Hữu Ước
Keywords: kết quả phẫu thuật;hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn quả phẫu thuật
Issue Date: 11/2022
Abstract: 1) Đánh giá kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật sửa toàn bộ hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi trung ương giai đoạn 2010 - 2020. 2) Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị phẫu thuật sửa toàn bộ hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2010 - 2020.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4089
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VĂN CK2 FINAL 24-11.docx
  Restricted Access
2.67 MBMicrosoft Word XML
LUAN VĂN CK2 FINAL 24-11 PDF.pdf
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.