Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3691
Title: Kiến thức, thực hành phòng bệnh Viêm gan B của sinh viên Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa năm 2021 và một số yếu tố liên quan
Authors: Lê, Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn, Đăng Vững
Keywords: Viêm gan B, sinh viên bác sĩ đa khoa, kiến thức, thực hành, phòng bệnh
Issue Date: 7/2022
Abstract: Sinh viên Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh hóa là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm virus Viêm gan B thông qua các hoạt động thực hành nghề nghiệp tại bệnh viện. Họ là những nhân viên y tế tương lai và còn là những người sẽ tư vấn cho cộng đồng phòng tránh lây nhiễm và những hậu quả do virus viêm gan B gây ra. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên toàn bộ sinh viên bác sĩ đa khoa hệ chính quy đang học từ năm thứ nhất đến năm thứ 6 tại Phân hiệu Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ sinh viên đạt về kiến thức phòng lây nhiễm HBV chiếm 63,2%, không đạt chiếm 36,8%; Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa giới tính, năm học và tìm hiểu về bệnh với kiến thức về phòng lây nhiễm virus viêm gan B. Cần tăng cường tuyên truyền nhằm cung cấp, củng cố kiến thức và nhắc nhở sinh viên thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B có hiệu quả.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3691
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHYTCC2021_02200739.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Lê Thanh Huyền - CH YTCC 29.docx
  Restricted Access
2.55 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.