Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3645
Nhan đề: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH TRĨ THEO PHƯƠNG PHÁP FERGUSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Tác giả: ĐINH CÔNG, HƯNG
Người hướng dẫn: Trần Hiếu, Học
Trần Bảo, Long
Từ khoá: DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN Bệnh nhân COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) cs Cộng sự DD – TT Dạ dày – tá tràng ĐM Động mạch HC Hồng cầu Hema Hematocrit HM Hậu môn HST Huyết sắc tố OHM Ống hậu môn TL Tỉ lệ TM Tĩnh mạch PT Phẫu thuật SLBN Số lượng bệnh nhân
Năm xuất bản: 11/12/2021
Tóm tắt: chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả phẫu thuật bệnh trĩ theo phương pháp Ferguson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa” với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh trĩ được điều trị phẫu thuật Ferguson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. 2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật Ferguson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3645
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2021CKIIdinhconghung.doc
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx8.69 MBMicrosoft Word
2021CKIIdinhconghung.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.71 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.