Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3645
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần Hiếu, Học-
dc.contributor.advisorTrần Bảo, Long-
dc.contributor.authorĐINH CÔNG, HƯNG-
dc.date.accessioned2022-03-22T09:38:27Z-
dc.date.available2022-03-22T09:38:27Z-
dc.date.issued2021-12-11-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3645-
dc.description.abstractchúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả phẫu thuật bệnh trĩ theo phương pháp Ferguson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa” với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh trĩ được điều trị phẫu thuật Ferguson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. 2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật Ferguson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Giải phẫu và sinh lý ống hậu môn 3 1.1.1 Giải phẫu ống hậu môn 3 1.1.2. Sinh lý 10 1.2. Nguyên nhân - cơ chế bệnh sinh 11 1.2.1. Nguyên nhân hay yếu tố thuận lợi 11 1.2.2. Cơ chế bệnh sinh 12 1.3. Đặc điểm lâm sàng và hình thái tổn thương 12 1.3.1. Các đặc điểm chung 12 1.3.2. Biểu hiện lâm sàng 13 1.3.3. Phân độ và phân loại trĩ 14 1.4. Các phương pháp điều trị bệnh trĩ 16 1.4.1. Điều trị nội khoa 16 1.4.2. Điều trị thủ thuật 17 1.4.3. Điều trị phẫu thuật 18 1.5. Tình hình nghiên cứu điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật thuật theo phương pháp Ferguson trên thế giới và ở Việt Nam những năm gần đây 25 1.5.1. Trên thế giới 25 1.5.2. Ở Việt Nam 27 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1. Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 29 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 29 2.2. Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 29 2.2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu 29 2.2.3. Thu thập và xử lý số liệu 35 2.4. Đạo đức nghiên cứu 35 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1. Đặc điểm lâm sàng và hình thái tổn thương 36 3.1.1. Tuổi, giới tính 36 3.1.2. Nghề nghiệp 37 3.1.3. Thời gian mắc bệnh 37 3.1.4. Các yếu tố liên quan 38 3.1.5. Các phương pháp đã điều trị trước phẫu thuật Ferguson 38 3.1.6. Các triệu chứng lâm sàng và hình thái tổn thương 39 3.1.7. Phân độ, phân loại trĩ 39 3.1.8. Các xét nghiệm cận lâm sàng 42 3.2. Kết quả điều trị 43 3.3. Kết quả hậu phẫu 44 3.4. Kết quả xa 48 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 51 4.1. Đặc điểm lâm sàng 51 4.1.1. Tuổi và giới 51 4.1.2. Nghề nghiệp 52 4.1.3. Thời gian mắc bệnh trĩ 52 4.1.4. Các yếu tố liên quan đến phát sinh bệnh 53 4.1.5. Các phương pháp điều trị trước phẫu thuật Ferguson 54 4.1.6. Triệu chứng cơ năng 54 4.1.7. Phân độ, phân loại, số lượng và tần số xuất hiện các búi trĩ 56 4.1.8. Các bệnh lý phối hợp ở vùng hậu môn 57 4.2. Cận lâm sàng 57 4.3. Chỉ định điều trị trĩ bằng phẫu thuật Ferguson 57 4.4. Kỹ thuật cắt trĩ Ferguson 59 4.5. Đau sau mổ 61 4.6. Diễn biến và biến chứng 62 4.6.1. Chảy máu thứ phát sau phẫu thuật 62 4.6.2. Rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật 63 4.6.3. Áp xe sau phẫu thuật 64 4.7. Thời gian trở lại sinh hoạt bình thường 64 4.8. Thời gian trở lại công việc bình thường 65 4.9. Kết quả xa 66 4.9.1. Mức độ tự chủ hậu môn sau phẫu thuật 66 4.9.2. Hẹp hậu môn 67 4.9.3. Tái phát trĩ 68 4.10. Phân loại kết quả điều trị 69vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN Bệnh nhân COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) cs Cộng sự DD – TT Dạ dày – tá tràng ĐM Động mạch HC Hồng cầu Hema Hematocrit HM Hậu môn HST Huyết sắc tố OHM Ống hậu môn TL Tỉ lệ TM Tĩnh mạch PT Phẫu thuật SLBN Số lượng bệnh nhânvi_VN
dc.titleĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH TRĨ THEO PHƯƠNG PHÁP FERGUSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓAvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CKIIdinhconghung.doc
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx8.69 MBMicrosoft Word
2021CKIIdinhconghung.pdf
  Restricted Access
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.71 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.