Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/164
Nhan đề: Điều trị học Nội khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học
Tóm tắt: Đây là giáo trình giảng dạy chính thức dành cho sinh viên Y6 của trường Đại học Y Hà Nội. Sách được biên soạn bởi các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm của các bộ môn Nội – Đại học Y Hà Nội. Sách còn là tài liệu tham khảo có giá trị dành cho sinh viên các trường khác. Tập 1 gồm có 5 phần: P1. Đại cương về điều trị học P2. Cấp cứu P3. Hô hấp P4. Tiêu hóa P5. Cơ xương khớp
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/164
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1430_Dieu tri noi khoa Tap 1 Y Ha Noi NXB Y hoc(FILEminimizer).pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
48.27 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.