Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/164
Title: Điều trị học Nội khoa – Tập 1 – ĐH Y Hà Nội
Issue Date: 2005
Publisher: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học
Abstract: Đây là giáo trình giảng dạy chính thức dành cho sinh viên Y6 của trường Đại học Y Hà Nội. Sách được biên soạn bởi các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm của các bộ môn Nội – Đại học Y Hà Nội. Sách còn là tài liệu tham khảo có giá trị dành cho sinh viên các trường khác. Tập 1 gồm có 5 phần: P1. Đại cương về điều trị học P2. Cấp cứu P3. Hô hấp P4. Tiêu hóa P5. Cơ xương khớp
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/164
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1430_Dieu tri noi khoa Tap 1 Y Ha Noi NXB Y hoc(FILEminimizer).pdf
  Restricted Access
48.27 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.