Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
KẾT ...   9

Tổng lượt truy cập theo tháng

tháng mười hai 2022 tháng một 2023 tháng hai 2023 tháng ba 2023 tháng tư 2023 tháng năm 2023 tháng sáu 2023
KẾT ...   3   0   2   0   0   1   0

Tải tập tin

Lượt truy cập
nguyễn thị hằng sau bv 1-11.2018.pdf   4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ   7
Việt Nam   2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Ap Phu Qui   1
Des Moines   1
Hanoi   1