Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4353
Title: Đánh giá kết quả điều trị ung thư vú được phẫu thuật bảo tồn và sinh thiết hạch cửa tại Bệnh viện K
Authors: Mai, Tiến Đạt
Advisor: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: phẫu thuật bảo tồn;sinh thiết hạch cửa
Issue Date: 2022
Abstract: Đánh giá kết quả phẫu thuật bảo tồn và sinh thiết hạch cửa trong điều trị ung thư biểu mô tuyến vú(UTV) tại Bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 84 bệnh nhân(BN) UTV giai đoạn cT1N0M0- T2N0M0 và kích thước u≤3cm, được phẫu thuật bảo tồn và sinh thiết hạch cửa bằng phương pháp nhuộm màu xanh methylene từ 2012-2014 tại Bệnh viện K. Phẫu thuật vét hạch nách chỉ được thực hiện nếu hạch cửa di căn hoặc không nhận diện được. Kết quả: tuổi trung bình là 48,1; kích thước u trung bình 1,4(cm). Tỷ lệ nhận diện hạch cửa là 100%. Số hạch cửa trung bình là 2,1. Tỷ lệ di căn hạch cửa là 5,9%. Thời gian theo dõi trung bình 98,1 tháng (16-120 tháng). Tái phát tại chỗ và tái phát tại hạch vùng là 4,76% và 2,38% theo thứ tự đó. Di căn xa gặp 9 trường hợp(10,7%), có 8 ca tử vong chiếm tỷ lệ 9.5%. Kết quả sống thêm toàn bộ 8 năm của cả nhóm nghiên cứu ước tính đạt 90,5%. Sống thêm không bệnh đạt 83,3%
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4353
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022CK2MaiTienDat.pdf
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2022CK2MaiTienDat.docx
  Restricted Access
2.45 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.