Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4349
Title: ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TÁI TƯỚI MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Authors: Nguyễn Thị, An
Advisor: Hoàng Bùi, Hải
Keywords: siêu âm tim;Đột quỵ;thiếu máu não;tái thông mạch não
Issue Date: 21/11/2022
Abstract: Mục tiêu:Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm siêu âm tim ở những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não được táit hông mạch não và nhận xét kết quả điều trị tái thông mạch não ở những bệnh nhân có bất thường siêu âm tim.Phương pháp nghiên cứu:Mô tả cắt ngang trên 51 bệnh nhân nhồi máu não được tái thông mạch não tại bệnh viện Đại học Y HàNội. Kết quả: 66,7% bệnh nhân nam, 33,3% nữ; tuổi trung bình là 64,2 ± 13,6 tuổi; Phương pháp điều trị: 58,8% bệnh nhân được tiêu sợi huyết, 29,4% lấy huyết khối và 11,8% cả 2 phương pháp. Trong 51 bệnh nhân đột quỵ não được tái thông mạch não, tiến hành siêu âm tim qua thành ngực trong 24 giờ phát hiện bất thường ở 10 trường hợp chiếm 19,6%.Những bất thường phát hiện được đã làm thay đổi điều trị dự phòng gồm chống đông và phẫu thuật, chiếm 11,8%.Kết luận:Không có sự khác biệt về kết quả điều trị và tỷ lệ tái phát đột quỵ ở nhóm có và không có bất thường siêu âm tim sau 3 tháng theo dõi.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4349
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị An - BSNT.docx
  Restricted Access
1.82 MBMicrosoft Word XML
Luận văn thạc sỹ- NGUYỄN THỊ AN HỒI SỨC CẤP CỨU.pdf
  Restricted Access
Luận văn Thạc sỹ1.99 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.