Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4025
Title: Chi phí trực tiếp dành cho điều trị nội trú của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não và một số yếu tố liên quan
Authors: Doãn, Thị Huyền
Advisor: Nguyễn, Văn Tuận
Hoàng, Văn Minh
Keywords: Chi phí điều trị nội trú;đột quỵ nhồi máu não
Issue Date: 10/2022
Abstract: Mục tiêu: 1. Phân tích chi phí trực tiếp dành cho điều trị nội trú của người bệnh đột quỵ nhồi máu não tại Trung tâm Thần Kinh Bệnh viện Bạch Mai, năm 2021. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến chi phí trực tiếp dành cho điều trị nội trú của đối tượng nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 500 người bệnh (NB) bị một đợt đột quỵ nhồi máu não cấp, điều trị tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai từ 01/07/2021 đến 31/12/2021. Kết quả: Tổng chi phí điều trị trung bình là 10.519± 7.268 nghìn đồng, trung vị là 7.861 nghìn đồng. Tổng chi phí thấp nhất cho một đợt điều trị là 3.326 nghìn đồng và tổng chi phí lớn nhất là 39.753 nghìn đồng. Chi trả cho các dịch vụ trong quá trình điều trị đột quỵ nhồi máu não: chi phí giường bệnh chiếm tỷ lệ lớn nhất (27,14%), thứ hai là chi phí cho thuốc, dịch truyền (21,15%) (trong đó chi phí trung bình nhiều nhất là chi phí cho thuốc tiêu huyết khối với 17.206 ± 5.960 nghìn đồng), chi phí máu, chế phẩm máu (17,28%), chi phí chẩn đoán hình ảnh (11,17%), chi phí xét nghiệm (8,65%), chi phí dinh dưỡng bệnh lý (7,70%), chi phí thăm dò chức năng (3,44%), chi phí thủ thuật, phẫu thuật (2,60%) và chi phí thấp nhất là chi phí vật tư y tế (0,88%).Các yếu tố có mối liên quan chặt chẽ đến chi phí trực tiếp dành cho người bệnh nội trú đột quỵ nhồi máu não (p<0,05) gồm 4 yếu tố: thời gian nằm viện, mức độ nặng của bệnh (NB nặng hơn có chi phí điều trị trực tiếp cao hơn), biến chứng của bệnh, số lượng bệnh kèm theo và phương pháp điều trị. Mức hưởng BHYT có ảnh hưởng đến sự thay đổi chi phí điều trị. Sự thay đổi tỷ lệ hưởng BHYT giải thích cho 2,9% sự thay đổi tổng chi phí điều trị đột quỵ nhồi máu não. Kết luận: Chi phí trực tiếp dành cho điều trị nội trú của người bệnh đột quỵ nhồi máu não tại Trung tâm Thần Kinh Bệnh viện Bạch Mai, năm 2021 dao động cao nhất 39.753 đến 3.326 nghìn đồng. yếu tố thời gian nằm viện, mức độ nặng của bệnh, biến chứng của bệnh, số lượng bệnh kèm theo và phương pháp điều trị ảnh hưởng đến chi phí điều trị. Mức hưởng BHYT có ảnh hưởng đến sự thay đổi chi phí điều trị.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4025
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doãn Thị Huyền CK2.pdf
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Doãn Thị Huyền CK2.docx
  Restricted Access
518.93 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.