Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3925
Title: Giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán ung thư ngoại tiết đầu tụy
Authors: Nguyễn, Thị Hiếu
Advisor: Nguyễn, Duy Huề
Keywords: ung thư đầu tụy;cắt lớp vi tính
Issue Date: 2022
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đánh giá khả năng cắt bỏ ung thư đầu tụy trên cắt lớp vi tính (CLVT) đa dãy đặc biệt là liên quan với tình trạng diện cắt sau mổ còn u hay hết u trên giải phẫu bệnh (GPB). Có nhiều tiêu chuẩn đánh giá được đưa ra trong đó khuyến cáo của mạng lưới ung thư toàn diện quốc gia (Mỹ) (NCCN) được sử dụng phổ biến và được phân loại thành có thể cắt bỏ (Resectable), ranh giới (borderline) và không thể cắt bỏ (Locally advanced). Chúng tôi lựa chọn được 105 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán ung thư ngoại tiết đầu tụy trên CLVT 64 dãy, được phẫu thuật hoặc sinh thiết có kết quả giải phẫu bệnh từ 1/2020 đến 8/2022 tại bệnh viện Việt Đức. Kết quả cho thấy có 46 BN được xếp loại hết u diện cắt - R0 (chiếm 43,8%), 2,9% xếp loại còn u diện cắt - R1 và 53,3% BN còn khối u đại thể, xếp loại R2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng cắt bỏ hoàn toàn khối u (R0) bao gồm tuổi BN (<70 tuổi) với OR=3,08 (95%CI 1,17-8,08, p<0,05), kích thước u (<4cm) với OR=7,58 (95%CI 1,17-8,08, p<0,001). Xâm lấn động mạch (ĐM) bao gồm ĐM mạc treo tràng trên (MTTT), ĐM thân tạng (TT), ĐM gan chung (GC) có liên quan tới khả năng cắt bỏ hoàn toàn khối u (p<0,001). Kết quả tương tự với xâm lấn tĩnh mạch (TM) bao gồm TM cửa OR=3,36 (95%CI 1,46-7,73, p<0,05) và TM MTTT với OR=4,56 (95%CI 1,94-10,5, p<0,001). Tỷ lệ R0 ở nhóm phân loại có thể cắt bỏ (Resectable) hoặc ranh giới (borderline) là 75% (43/57), ở nhóm không thể cắt bỏ (Locally advanced). Như vậy các bệnh nhân ung thư ngoại tiết đầu tụy nên sử dụng tiêu chuẩn NCCN để tiên lượng khả năng cắt bỏ khối u.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3925
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022CKIINguyenThiHieu.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2022CKIINguyenThiHieu.docx
  Restricted Access
7.7 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.