Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3876
Nhan đề: Giá trị chẩn đoán hội chứng vành cấp của xét nghiệm Troponin I siêu nhạy
Tác giả: Phạm Thị Thu, Hương
Người hướng dẫn: Tạ Thành, Văn
Từ khoá: Hóa sinh y học;Troponin
Năm xuất bản: 2022
Tóm tắt: Giá trị chẩn đoán hội chứng vành cấp của xét nghiệm Troponin I siêu nhạy
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3876
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2022CK2PhamThiThuHuong.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
1.99 MBMicrosoft Word XML
2022CK2PhamThiThuHuong.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.