Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3873
Title: Giá trị chẩn đoán tình trạng nhiễm khuẩn của Procalcitonin và C Reactive Protein huyết tương trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Authors: Lại Thị Tố, Uyên
Advisor: Trần Huy, Thịnh
Keywords: Procalcitonin, C Reactive Protein, Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Issue Date: 4/11/2022
Publisher: Trường Đại học Y Hà Nội
Abstract: Giá trị chẩn đoán tình trạng nhiễm khuẩn của Procalcitonin và C Reactive Protein huyết tương trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: 123 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn (nhóm bệnh), 77 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không có nhiễm khuẩn (nhóm chứng) tại Bệnh viện Phổi trung ương từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Kết quả: căn nguyên vi sinh ở nhóm AECOPD nhiễm khuẩn nhiều nhất là vi khuẩn A. baumannii (27,66%), K. pneumonia (13,83%), P. aeruginosa (12,76%). Nhóm bệnh có nồng độ PCT, CRP huyết tương cao hơn nhóm chứng, lần lượt là 7,30 ±23,54 ng/ml; 76,70 ±57,06 mg/l so với 0,07 ±0,12 ng/ml; 10,05 ±10,85 mg/l với p < 0,01; p< 0,001. Nồng độ CRP và PCT huyết tương tăng cao theo mức độ nặng của bệnh. Điểm cắt của CRP trong chẩn đoán AECOPD nhiễm khuẩn là 15,5mg/l; độ nhạy 82,11%, độ đặc hiệu là 90,90%, giá trị tiên đoán dương tính 93,52%, giá trị tiên đoán âm tính 76,09% với diện tích dưới đường cong (AUC) là 0,948. Điểm cắt của PCT trong chẩn đoán AECOPD nhiễm khuẩn là 0,065 ng/ml với độ nhạy 89,43%, độ đặc hiệu là 82,81%, giá trị tiên đoán dương tính 88,71%, giá trị tiên đoán âm tính 82,89% với AUC là 0,937. Nồng độ CRP, PCT tương quan thuận với nhau và tương quan thuận với SLBC với hệ số r = 0,416; 0,502; 0,396 với p<0,001.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3873
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022CK2laithitouyen.docx
  Restricted Access
2022CK2laithitouyen.docx3.51 MBMicrosoft Word XML
2022CK2laithitouyen.pdf
  Restricted Access
2022CK2laithitouyen.pdf2.64 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.