Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3713
Title: ĐA HÌNH NUCLEOTID ĐƠN 45T/G CỦA GEN ADIPONECTIN Ở THAI PHỤ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ
Authors: VŨ, THỊ NGỌC LAN
Advisor: TẠ, THÀNH VĂN
LÊ, THỊ THÚY
Keywords: Đa hình nucleotid đơn 45T/G;Gen Adiponectin;Đái tháo đường thai kỳ
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu mối liên quan giữa đa hình nucleotid đơn 45T/G của gen adiponectin với đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) ở Việt Nam. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm bệnh gồm 75 bệnh nhân mắc ĐTĐTK và nhóm chứng gồm 75 phụ nữ mang thai khỏe mạnh. Xác định kiểu gen của SNP 45T/G gen adiponectin được thực hiện bằng phương pháp đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn. Kết quả: Tỷ lệ alen G và kiểu gen TG/GG của SNP 45T/G cao hơn alen T và kiểu gen TT ở bệnh nhân ĐTĐTK so với nhóm đối chứng (p <0,05). Sau khi hiệu chỉnh theo tuổi và chỉ số khối cơ thể trước khi mang thai, đa hình nucleotid đơn 45T/G gen adiponectin có liên quan đến việc tăng nguy cơ ĐTĐTK theo các mô hình di truyền: đồng trội và trội. Kết luận: Đa hình nucleotid đơn 45T/G gen adiponectin có liên quan đến việc tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ ở Việt Nam.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3713
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ THỊ NGỌC LAN CAO HỌC HÓA SINH K29.pdf
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VŨ THỊ NGỌC LAN CAO HỌC HÓA SINH K29.docx
  Restricted Access
1.82 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.