Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3712
Nhan đề: ĐA HÌNH NUCLEOTID ĐƠN 45T/G CỦA GEN ADIPONECTIN Ở THAI PHỤ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ
Tác giả: VŨ, THỊ NGỌC LAN
Người hướng dẫn: TẠ, THÀNH VĂN
LÊ, THỊ THÚY
Từ khoá: Đa hình nucleotid đơn 45T/G;Gen Adiponectin;Đái tháo đường thai kỳ
Năm xuất bản: 10/2022
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu mối liên quan giữa đa hình nucleotid đơn 45T/G của gen adiponectin với đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) ở Việt Nam. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm bệnh gồm 75 bệnh nhân mắc ĐTĐTK và nhóm chứng gồm 75 phụ nữ mang thai khỏe mạnh. Xác định kiểu gen của SNP 45T/G gen adiponectin được thực hiện bằng phương pháp đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn. Kết quả: Tỷ lệ alen G và kiểu gen TG/GG của SNP 45T/G cao hơn alen T và kiểu gen TT ở bệnh nhân ĐTĐTK so với nhóm đối chứng (p <0,05). Sau khi hiệu chỉnh theo tuổi và chỉ số khối cơ thể trước khi mang thai, đa hình nucleotid đơn 45T/G gen adiponectin có liên quan đến việc tăng nguy cơ ĐTĐTK theo các mô hình di truyền: đồng trội và trội. Kết luận: Đa hình nucleotid đơn 45T/G gen adiponectin có liên quan đến việc tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ ở Việt Nam.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3712
Bộ sưu tập: Luận văn thạc sĩ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VŨ THỊ NGỌC LAN CAO HỌC HÓA SINH K29.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
2.27 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
VŨ THỊ NGỌC LAN CAO HỌC HÓA SINH K29.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
1.82 MBMicrosoft Word XML


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.