Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3708
Title: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ XELOX bệnh ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn II nguy cơ cao và giai đoạn III tại bệnh viện Đà Nẵng
Authors: Đàm Minh, Sơn
Advisor: PGS.TS.Nguyễn Văn, Hiếu
TS.Lê Quốc, Tuấn
Keywords: ung thư đại tràng;XELOX;Giai đoạn II nguy cơ cao;Giai đoạn III
Issue Date: 10/2022
Publisher: Đại học Y Hà Nội
Abstract: Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn II, III tại bệnh viện Đà Nẵng và đánh giá hiệu quả của hóa trị bổ trợ phác đồ XELOX trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả lâm sàng có theo dõi dọc trên 66 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn II nguy cơ cao và giai đoạn III điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 6/2017 – 6/2020. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 59.98 ± 10.33, nhóm tuổi từ 50-59 và 60-69 chiếm tỷ lệ cao nhất là 34.8%. Vị trí u hay gặp nhất là đại tràng góc gan 22.7%, đại tràng sigma 37.9%, khối u biệt hóa vừa chiếm tỷ lệ 74.2%. Đa phần độc tính của điều trị đều ở độ 1-2, tỷ lệ độc tính độ 3-4 về huyết học, tăng men gan, hội chứng bàn tay bàn chân, độc tính thần kinh ngoại biên chiếm tỷ lệ 3%-4.5%. Thời gian theo dõi trung bình 37,42 ± 11,78 tháng, tỉ lệ bệnh nhân tái phát là 18,2%, tỉ lệ bệnh nhân tử vong là 12,1%. Tỉ lệ sống thêm không bệnh 3 năm là 81,7%, sống thêm toàn bộ 3 năm là 88,6%. Kết luận: Phác đồ XELOX an toàn và hiệu quả trong điều trị bổ trợ ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3708
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn ĐÀM MINH SƠN Cao học 29 ung thư.pdf
  Restricted Access
Luận văn thạc sĩ Đàm Minh Sơn-Cao học ung thư 291.86 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luận văn ĐÀM MINH SƠN Cao học 29 ung thư.docx
  Restricted Access
Luận văn Thạc sĩ893.67 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.