Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3690
Title: GIÁ TRỊ MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐỌC PHIM X QUANG TỰ ĐỘNG TRONG SÀNG LỌC BỆNH LAO PHỔI: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Authors: Đào, Huy Cừ
Advisor: Lê, Thị Hoàn
Keywords: sàng lọc, lao phổi, hệ thống đọc phim Xquang tự động
Issue Date: 7/2022
Abstract: Hiện nay có nhiều hệ thống đọc phim Xquang ngực tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ sàng lọc lao phổi đang được ứng dụng và phát triển trên thế giới. Tại Việt Nam các nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế. Bằng việc tìm kiếm một cách hệ thống các nghiên cứu về hệ thống đọc phim Xquang ngực tự động trong sàng lọclao phổi dựa trên 2 cơ sở dữ liệu là MEDLINE và Cochrane chúng tôi đã tìm được 13 tài liệu để đưa vào phân tích. Trong số này chỉ có 3 hệ thống đạt mức độ nhạy và độ đặc hiệu theo khuyến cáo của TCYTTG (>90% và >70%) đó là: qXR, CAD4TB, INSIGHT CXR. Chúng tôi thực hiện đề tài nhằm mục tiêu nêu bật bức tranh tổng quan và giá trị của một số phần mềm ứng dụng AI trong đọc phim X quang ngực tự động hỗ trợ chẩn đoán lao phổi.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3690
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHYTCC2022_02200672.docx
  Restricted Access
461.81 kBMicrosoft Word
CHYTCC2022_02200672.pdf
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
CHYTCC2022_02200672.doc
  Restricted Access
1.31 MBMicrosoft Word


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.