Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3689
Title: NHU CẦU VÀ MỨC SẴN SÀNG CHI TRẢ CHO MỘT SỐ DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TẠI NHÀ CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2022
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo
Advisor: Trần, Thị Nhị Hà
Kim, Bảo Giang
Keywords: #chamsocgiamnhe;#chamsocsuckhoetainha;#ungthu;#palliativecare;#cancer
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu: 1.Mô tả nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ và sử dụng một số dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhà của người bệnh UT tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2022 2.Phân tích mức sẵn sàng chi trả cho một số dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhà của người bệnh UT tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Đối tượng nghiên cứu là các người bệnh đồng ý tham gia vào nghiên cứu tại khoa Nội, Ngoại, Xạ trị thuộc BV Ung bướu HN. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả: Nhu cầu CSGN của đối tượng nghiên cứu về các hoạt động thường ngày là 16,8%, các vấn đề thể chất là 41,3%, vấn đề về tự chủ là 11,7%, vấn đề xã hội là 5,4%, vấn đề tâm lý là 29,3%, vấn đề tinh thần 15,5%, vấn đề tài chính 51,2%, nhu cầu cần thêm thông tin là 10,5%. Có thể thấy được đối tượng nghiên cứu có nhu cầu cần hỗ trợ nhiều nhất về tài chính và ít nhất là hỗ trợ về các nhu cầu xã hội. Tỉ lệ người bệnh cho rằng CSGN là rất cần thiết hoặc cần thiết đối với người bệnh UT chiếm 52,2%. Tỉ lệ người bệnh nhận thấy bản thân có nhu cầu CSGN tại nhà là 49,3%. Tình trạng việc làm, học vấn, tần suất khám sức khỏe định kỳ là những yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với nhu cầu sử dụng dịch vụ CSGN tại nhà.Tỉ lệ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ “Bác sĩ khám tại nhà” là 66,0% với mức giá sẵn sàng chi trả trung bình là 524.005 đồng. Các yếu tố làm tăng tỉ lệ và mức sẵn sàng chi trả cho dịch vụ Bác sĩ khám tại nhà có ý nghĩa thống kê qua mô hình hồi quy tuyến tính đa biến gồm: khoảng cách từ nhà đến viện lớn hơn 10km, 20% có thu nhập hộ gia đình trung bình/tháng cao nhất, đã từng sử dụng dịch vụ y tế tại nhà, đồng ý tham gia dịch vụ CSGN tại nhà, điều trị từ 2 phương pháp trở lên. Tỉ lệ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ điều dưỡng thực hiện “Giảm đau tại nhà” là 72,4% với mức sẵn sàng chi trả trung bình là 441.206 đồng. Các yếu tố làm tăng tỉ lệ và mức sẵn sàng chi trả cho dịch vụ Giảm đau tại nhà có ý nghĩa thống kê thông qua mô hình hồi quy tuyến tính đa biến gồm: khoảng cách từ nhà đến viện lớn hơn 10km, 20% có thu nhập hộ gia đình trung bình/tháng cao nhất, đồng ý tham gia dịch vụ CSGN tại nhà, điều trị từ 2 phương pháp trở lên (p<0,05).
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3689
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QLBV2022_02200755.docx
  Restricted Access
348.41 kBMicrosoft Word XML
QLBV2022_02200755.pdf
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.