Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3667
Title: Mong muốn lựa chọn phương pháp sinh con và thực tế chỉ định sinh của các thai phụ đến khám thai tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau năm 2021
Authors: Ninh, Thị Ly
Advisor: PGS.TS. Trần, Xuân Bách
Keywords: mong muốn, mổ lấy thai, phương pháp sinh, phụ nữ có thai
Issue Date: 12/7/2022
Abstract: Phương pháp sinh có tầm quan trọng sống còn đối với sức khoẻ của cả mẹ và con. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát mong muốn lựa chọn phương pháp sinh con và so sánh với thực tế chỉ định sinh của các thai phụ đến khám thai tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, đồng thời tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến các thai phụ có mong muốn sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 262 phụ nữ có thai đến khám thai tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau từ 01/01/2021 đến 31/01/2021. Phỏng vấn tại thời điểm khám thai và sau khi sinh thông qua bộ câu hỏi có cấu trúc. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ mong muốn sinh bằng phương pháp mổ lấy thai là 85 (33,21%). Trong khi đó tỷ lệ mổ lấy thai thực tế là 124 (47,33%). Có một sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mong muốn lựa chọn phương pháp sinh và thực tế chỉ định với p<0,01, OR = 2,94 (95%CI 1,72 – 5,25). Mong muốn mổ lấy thai của các thai phụ bị ảnh hưởng đáng kể bởi phương pháp sinh trước, số lần mang thai, đã được nhìn thấy cuộc sinh và có yếu tố thành viên trong gia đình từng mổ lấy thai (p<0,001). Kết luận: Tỷ lệ mong muốn mổ lấy thai cao ở các phụ nữ mang thai tại Cà Mau và có sự khác biệt với chỉ định sinh thực tế. Sự trải nghiệm của bản thân và người thân trong gia đình có ảnh hưởng đến mong muốn này. Các phương pháp tiếp cận tổng thể từ gia đình và gia tăng sự trải nghiệm tích cực tại cơ sở y tế nên được thực hiện để giảm bớt mong muốn lựa chọn sinh bằng phương pháp mổ lấy thai.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3667
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHQLBV2020_02200516.pdf
  Restricted Access
Luận văn thạc sĩ Quản Lý bệnh viện - Ninh Thị Ly1.57 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LV_THS_QLBV2020_NINH THỊ LY_02200516.docx
  Restricted Access
Luận văn Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện - Ninh Thị Ly917.66 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.