Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3367
Title: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA DUNG DỊCH NUÔI DƯỠNG MALTODEXTRIN 12,5% ĐƯỜNG UỐNG 2-4 GIỜ TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Authors: Vũ, Hoàng Oanh
Advisor: Lê, Thị Hương
Keywords: Maltodextrin 12,5%;carbohydrate đường uống;nhịn ăn;cảm giác khó chịu;thể tích dịch tồn dư dạ dày;ERAS;tình trạng dinh dưỡng
Issue Date: 10/2021
Publisher: Trường Đại học Y Hà Nội
Abstract: Nhịn đói qua đêm trước phẫu thuật nhằm tránh biến chứng hít sặc phổi, tuy nhiên gây ra khó chịu cho người bệnh. Hiệp hội Tăng Cường Phục Hồi Sau Phẫu Thuật (ERAS) và Hiệp Hội Gây Mê Châu Âu (ESA) đã khẳng định sử dụng carbohydrate đường uống trước phẫu thuật 2 giờ là an toàn và cải thiện cảm giác khó chịu liên quan phẫu thuật của người bệnh. Chúng tôi tiến hành thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 40 bệnh nhân phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Nhóm can thiệp được uống 200ml dung dịch maltodextrin 12,5% trước phẫu thuật 2-4 giờ. Nhóm chứng nhịn ăn uống từ 22 giờ ngày hôm trước phẫu thuật. Đánh giá tỉ lệ hít sặc phổi, thể dịch dịch tồn dư dạ dày trước phẫu thuật, cảm giác đói, khát, khô miệng, đau tại các thời điểm: lúc nhập viện, trước phẫu thuật, sau phẫu thuật. Nghiên cứu cho thấy không có trường hợp hít sặc phổi nào, thể tích dịch tồn dư dạ dày giữa 2 nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,1682). Giá trị trung bình điểm đói, khát, khô miệng trước phẫu thuật ở nhóm can thiệp thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p<0,01). Điểm cảm giác đói, khát, khô miệng, đau sau phẫu thuật ở nhóm can thiệp thấp hơn nhóm chứng không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Kết luận: Bổ sung 200ml dung dịch maltodextrin 12,5 % đường uống 2-4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi là an toàn và giúp cải thiện cảm giác đói, khát, khô miệng trước phẫu thuật.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3367
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021NTVuHoangOanh.docx
  Restricted Access
720.52 kBMicrosoft Word XML
2021NTVuHoangOanh.pdf
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.