Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Đánh ...   26

Tổng lượt truy cập theo tháng

tháng mười hai 2022 tháng một 2023 tháng hai 2023 tháng ba 2023 tháng tư 2023 tháng năm 2023 tháng sáu 2023
Đánh ...   2   1   1   3   0   2   0

Tải tập tin

Lượt truy cập
2021NTnguyenbalong.pdf   7
2021NTnguyenbalong.docx   3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam   13
Hoa Kỳ   10
Đức   3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi   9
Ho Chi Minh City   3
Des Moines   1
Thai Binh   1