Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3293
Title: Đánh giá hiệu quả oxy hoá máu trước khởi mê của phương pháp oxy lưu lượng cao (HFNO)
Authors: Phạm, Đức Anh
Advisor: Công, Quyết Thắng
Keywords: Dự trữ oxy;oxy lưu lượng cao;HFNO;oxy hoá máu;oxy hoá khi ngưng thở;khởi mê
Issue Date: 2021
Abstract: Oxy lưu lượng cao giúp tăng hiệu quả dự trữ oxy hoá máu và giúp kéo dài thời gian ngưng thở. Sử dụng oxy lưu lượng cao để dự trữ oxy trước khởi mê có thể giúp kéo dài thời gian ngưng thở an toàn giúp đặt ống thuận lợi hơn. Ở thử nghiệm lâm sàng can thiệp ngẫu nhiên có đối chứng này, chúng tôi so sánh hiệu quả oxy hoá máu trước khởi mê giữa hai phương pháp facemask thường quy và oxy lưu lượng cao. 60 bệnh nhân được mô theo chương trình có đặt ống nội khí quản được phân chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: dự trữ oxy bằng facemask thường quy hoặc oxy lưu lượng cao. Giá trị SpO2 trung bình sau dự trữ oxy 30 giây là 99,46 ± 0,78% ở nhóm facemask và 99,96 ± 0,18% ở nhóm oxy lưu lượng cao (p<0,05). Giá trị PaO2 trung bình sau dự trữ oxy là 397,63 ± 73,69 mmHg ở nhóm facemask và 455,7 ± 56,05 mmHg ở nhóm oxy lưu lượng cao (p<0,01). Giá trị PaO2 trung bình ngay sau khi đặt ống thành công là 327,1 ± 90,83 mmHg ở nhóm facemask và 424,46 ± 56,68 mmHg ở nhóm oxy lưu lượng cao (p<0,01). Giá trị PaCO2 trung bình ngay sau khi đặt ống thành công ở nhóm facemask là 48,9 ± 5,44 mmHg và ở nhóm oxy lưu lượng cao là 45,7 ± 5,58 mmHg (p<0,05). Thời gian ngưng thở của nhóm facemask là 141,43 ± 12,07 giây và của nhóm oxy lưu lượng cao là 148 ± 25,54 giây, không có sự khác biệt giữa hai nhóm với p>0,05. Có 4 bệnh nhân nội khí quản khó có thời gian ngưng thở kéo dài, không có bệnh nhân nào ở nhóm oxy lưu lượng cao bị giảm SpO2 máu trong thời gian ngưng thở, bệnh nhân ở nhóm facemask SpO2 giảm xuống 98%. Không thu nhận các tác dụng không mong muốn của cả 2 phương pháp trong khoảng thời gian nghiên cứu. Dựa trên các số liệu thu được có thể chỉ ra rằng phương pháp oxy lưu lượng cao có khả năng oxy hoá và kéo dài thời gian ngưng thở tốt hơn phương pháp facemask thường quy.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3293
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn oxy lưu lượng cao - Phạm Đức Anh.docx
  Restricted Access
2.88 MBMicrosoft Word XML
Luận văn oxy lưu lượng cao - Phạm Đức Anh.pdf
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Slide luận văn oxy lưu lượng cao - Phạm Đức Anh.pptx
  Restricted Access
6.85 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.