Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3287
Title: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO THEO THANG ĐO TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘT QUỴ (SIS 3.0)
Authors: Nguyễn, Đình Tuấn
Advisor: Nguyễn, Công Hoan
Keywords: chất lượng cuộc sống nhồi máu não;chất lượng cuộc sống đột quỵ não
Issue Date: 2021
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nhồi máu não bằng thang đo tác động của đột quỵ (SIS 3.0).Khảo sát một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nhồi máu não. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả. Bệnh nhân đột quỵ lần đầu thỏa các tiêu chuẩn chọn bệnh. Bệnh nhân được hỏi bệnh sử và thăm khám thần kinh bằng cách sử dụng NIHSS; BI được đánh giá theo SIS 3.0 với 8 lĩnh vực Sức mạnh, trí nhớ và suy nghĩ, cảm xúc, giao tiếp, ADL/IADL, di chuyển, chức năng bàn tay và hoạt động xã hội. Kết quả: Từ tháng 07/2020 đến tháng 08/2021, có 120 bệnh nhân bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được điều trị tại khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Độ tin cậy nội bộ của SIS đều vượt quá tiêu chuẩn 0.70. Bệnh nhân đột quỵ có sự cải thiện đáng ghi nhận ở tất cả các lĩnh vực của SIS sau 3 tháng. Điểm số trung bình SIS thấp hơn (CLS-SK kém hơn) ở các nhóm khuyết tật nặng theo BI, khiếm khuyết thần kinh theo NIHSS, sống độc thân. Kết luận: Có sự cải thiện đáng ghi nhận về trạng thái chức năng và CLS-SK ở thời điểm tháng 3 sau đột quỵ. Nhưng có sự gia tăng tỉ lệ trầm cảm. CLS-SK bị ảnh hưởng bởi tuổi, mức độ khiếm khuyết theo NIHSS, BI. CLS-SK thấp đáng kể ở bệnh nhân sống độc thân.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3287
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN - NOP THU VIEN.docx
  Restricted Access
493.17 kBMicrosoft Word XML
LUAN VAN - NOP THU VIEN (1).pdf
  Restricted Access
932.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.