Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3285
Title: Đánh giá hiệu quả của phương pháp truyền dịch theo đích dưới hướng dẫn esCCO trong phẫu thuật tiêu hóa lớn
Authors: Dương Nữ, Diệp Anh
Advisor: Vũ, Hoàng Phương
Keywords: esCCO;truyền dịch theo đích
Issue Date: 23/11/2021
Abstract: Mục tiêu: đánh giá ảnh hưởng trên huyết động của phương pháp truyền dịch theo đích dưới hướng dẫn esCCO trong phẫu thuật tiêu hóa lớn. Đánh giá kết quả điều trị và một số biến chứng sau mổ của phương pháp truyền dịch theo đích dưới hướng dẫn esCCO trong phẫu thuật tiêu hóa lớn. Phương pháp nghiên cứu: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Kết luận: Truyền dịch theo đích dưới hướng dẫn esCCO có khối lượng dịch truyền và blian dịch dương ít hơn nhưng vẫn đảm bảo ổn định huyết động trong mổ. Kết quả điều trị và biến chứng sau mổ không có sự khác biệt giữa truyền dịch theo đích dưới hướng dẫn esCCO và truyền dịch tự do.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3285
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DƯƠNG NỮ DIỆP ANH IN 2Q ĐỎ 11-12.docx
  Restricted Access
1.17 MBMicrosoft Word XML
DƯƠNG NỮ DIỆP ANH IN 2Q ĐỎ 11-12.pdf
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.