Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3047
Title: Tình trạng lành thương của bệnh nhân sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới có sử dụng khối fibrin giàu tiểu cầu PRF
Authors: Lê, Thị Thùy Ly
Advisor: Tống, Minh Sơn
Phạm, Thanh Hải
Keywords: PRF;Răng khôn hàm dưới
Issue Date: 2020
Abstract: Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và Xquang của răng khôn hàm dưới mọc lệch ở những bệnh nhân được nhổ tại Viện đào tạo Răng Hàm Mặt và khoa Răng hàm mặt, bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2020-2021. Và đánh giá hiệu quả lâm sàng điều trị phẫu thuật nhổ RKHD mọc lệch có ghép khối PRF của bệnh nhân được đó. Đối tượng: 52 bệnh nhân có RKHD mọc lệch với độ khó trung bình được chia thành hai nhóm sau nhổ: nhóm có ghép khối PRF và nhóm chỉ khâu đóng. Hai nhóm được so sánh về mức độ đau, sưng nề, độ há ngậm miệng, và viêm huyệt ổ răng vào ngày thứ nhất, thứ ba, thứ bảy sau nhổ, so sánh về mức độ chảy máu sau 12h, 24h, 48h. Và đánh giá mức độ tiêu xương, và tỷ trọng xương bồi đắp sau 3 tháng. Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng có đối chứng. Kết quả nghiên cứu: Mức độ đau ở nhóm có ghép PRF giảm hẳn so với nhóm không ghép đặc biệt là vào ngày thứ nhất và thứ ba sau nhổ (p<0,05). Mức độ sưng nề, chảy máu và viêm huyệt ổ răng giữa hai nhóm không có sự khác biệt (p>0,05). Trong khi mức độ há ngậm miệng có sự khác biệt vào ngày thứ nhất sau nhổ (p<0,05) nhưng lại không có sự khác biệt vào sau ba và bảy ngày. Sau 3 tháng, độ tiêu xương ở nhóm không ghép cao hơn nhóm ghép, tỷ trọng xương ở nhóm ghép lại cao hơn.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3047
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn - Lê Thị Thùy Ly SAU BẢO VỆ.pdf
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luận văn - Lê Thị Thùy Ly SAU BẢO VỆ.docx
  Restricted Access
10.23 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.