Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2876
Title: HIỆU QUẢ BỔ SUNG DUNG DỊCH GIÀU CARBOHYDRATE CHO BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN THẤT TRƯỚC PHẪU THUẬT TIM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Authors: Lường Hữu, Bảy
Advisor: Nguyễn Thị Thúy, Hồng
Cao Việt, Tùng
Keywords: carbohydrate;thông liên thất;phẫu thuật;ERAS
Issue Date: 2021
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bổ sung dung dịch carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trên 36 bệnh nhân có độ tuổi từ 2 tháng đến 12 tháng tuổi có chỉ định phẫu thuật vá thông liên thất đơn thuần. Bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: nhóm can thiệp được sử dụng dung dịch carbohydrate 12,5% trước phẫu thuật 2 giờ và nhóm đối chứng nhịn ăn trước phẫu thuật 4-6 giờ. Đánh giá dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng tại hai thời điểm trước và sau phẫu thuật 24 giờ. Kết quả: Bổ sung dung dịch carbohydrate với liều 5-10 ml/kg trước phẫu thuật 2 giờ là an toàn. Mức độ khó chịu của trẻ đánh giá thông qua thang điểm FLACC của nhóm can thiệp cải thiện so với nhóm chứng (p<0,05). Nồng độ glucose, insulin và các chỉ số đánh giá kháng insulin (HOMA, QUICKI) sau phẫu thuật của nhóm can thiệp cải thiện hơn so với nhóm chứng (p<0,05). Tuổi và suy dinh dưỡng thể thấp còi có ảnh hưởng đến hiệu quả can thiệp.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2876
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021NTluonghuubay.docx
  Restricted Access
1.91 MBMicrosoft Word XML
2021NTluonghuubay.pdf
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.