Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
So ...   331

Tổng lượt truy cập theo tháng

tháng năm 2023 tháng sáu 2023 tháng bảy 2023 tháng tám 2023 tháng chín 2023 tháng mười 2023 tháng mười một 2023
So ...   22   13   20   16   16   23   23

Tải tập tin

Lượt truy cập
2020THS0944.pdf   47

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam   300
Hoa Kỳ   15
Ai-len   5
Đức   3
Campuchia   2
Xin-ga-po   2
Pháp   1
Hàn Quốc   1
Phi-lip-pin   1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi   135
Ho Chi Minh City   63
Da Nang   21
Kien Giang   4
Bien Hoa   3
Hai Duong   3
Huế   3
Bac Giang   2
Binh Tan   2
Boardman   2